Het bestuur van TV Geuzenveld
Contact: bestuur@tvgeuzenveld.nl

Verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen op de club, de financiën, een goede accommodatie en en voldoende tennisactiviteiten.

Wat:

Een beleid maken dat erop gericht is de gewenste veranderingen teweeg te brengen.

Waarom:

Beleid is nodig om kaders en richting te geven aan veranderingen en toekomst plannen van de club. Alleen op de winkel passen is niet voldoende. Wij moeten de basis leggen voor een bloeiende vereniging waar mensen graag willen tennissen.

Hoe:

Door het opstellen van een beleidsplan. In het beleidsplan moeten de belangrijkste thema’s voor de toekomst worden vastgesteld op het gebied van leden, accommodatie en financiën, waarmee het bestuur en de club aan de slag kunnen gaan.

Contact:

John van der Stok - Voorzitter
Telefoon 06-10881178

Sandra Coens - Secretaris
Telefoon 023-5580428
Mobiel 06-25050153

Jutha ten Buren - Penningmeester
Telefoon 06-41045040

Sjef Noorbeek - Algemeen bestuurslid
Telefoon 020-6136403

Palizza Heuvelman - Algemeen bestuurslid
Telefoon 06-55765332


 

 
v.l.n.r.:
John,Sandra,Sjef,Jutha en Palizza

“Bestuursvergaderingen duren altijd te lang en je krijgt er dorst van!”


Tennisvereniging Geuzenveld, Tom Schreursweg 12 Amsterdam, tel. 020-6139265