Commissies van TV Geuzenveld
Bouwcommissie

Verantwoordelijk voor alles wat met onderhoud van gebouw en terras te maken heeft.

Wat:

Zorgen dat het gebouw en terras in goede staat is en verbeteringen aanbrengen waar nodig.

Waarom:

TVG is een vereniging die draait op vrijwilligers. Alle onderhoud moet dus uitgevoerd worden door vrijwilligers. Voor iedereen die helpen wil is er wel een klus die bij hem of haar past. Het is belangrijk dat het clubhuis in goede staat verkeerd, dit niet alleen uit oogpunt van gezelligheid maar ook voor uw veiligheid.

Hoe:

Uit eigen ervaringen en op basis van geluiden die uit de vereniging komen weten we wat er te doen is. De meeste van onze activiteiten vinden plaats in de winter.


 
Gijs Theijssen & Wim Smits

“Wij vinden het leuk om ervoor te zorgen dat een ieder zich thuis voelt bij de vereniging!”
Evenementencommissie

Contact: evenementen@tvgeuzenveld.nl

Verantwoordelijk voor de organisatie van kortdurende activiteiten.

Wat:

De evenementencommissie zorgt ervoor dat (bijna) alle kleine toernooien worden georganiseerd, zoals het openings- en het slottoernooi, het vroegevogelstoernooi én uiteenlopende activiteiten op de zaterdagavond. Vlak voor het tennisseizoen 2014 hebben we bijvoorbeeld de eerste, echte, enige TV Geuzenveld Pub Quiz georganiseerd.

Waarom:

Het is belangrijk dat er ook voldoende activiteiten worden georganiseerd voor leden van onze vereniging die niet aan competities of toernooien willen of kunnen deelnemen. Om de toernooicommissie en het bestuur te ontlasten is hiervoor een paar jaar geleden een speciale commissie in het leven geroepen.

Hoe:

Om een toernooi te organiseren moet achtereenvolgens het volgende gebeuren: een datum prikken, eventueel een thema verzinnen, een inschrijving openen (via onze webmaster), een indeling maken, prijzen en hapjes bedenken en verzorgen. Daarbij springen we regelmatig in op de actualiteit, zoals tijdens het laatste WK voetbal. Toen hebben we met een succesvol WK-tapastoernooi en meerdere oranjetoernooien het Nederlands elftal toch mooi met zijn allen naar de halve finales geschreeuwd! Veel organiseren we zelf; soms proberen we een van de leden van TV Geuzenveld te strikken, dus mocht het je leuk lijken ook eens een toernooitje of iets anders te organiseren, meld je gerust aan bij Marjon Smits of Yolande van der Made.


 
Yolande van der Made & Marjon Smits
Kantinecommissie

Verantwoordelijk voor alles wat met de kantine te maken heeft.

Wat:

Zorgen dat er voldoende eten en drinken beschikbaar is.

Waarom:

Bij TVG is er altijd wel wat te beleven. De sfeer is heel gezellig tijdens competities, toernooien en evenementen die georganiseerd worden maar ook de vele rekreanten zorgen voor die gezellige sfeer. Het is daarom nodig om voorzieningen te hebben die hierbij passen. Dat wil zeggen dat wij het assortiment zoveel mogelijk laten aansluiten.

Hoe:

Op basis van onze ervaringen en de wensen van de mensen doen we wat wij kunnen.


 
Nel Noorbeek, Michael de Waardt, Ellen Leijen en Theo Leijen

“Wij vinden het leuk om ervoor te zorgen dat een ieder zijn natje en droogje heeft!”Kascommissie

Verantwoordelijk voor de controle op de jaarcijfers van de vereniging.

Wat:

De kascommissie controleert de financiële administratie (de door de penningmeester opgestelde balans en de exploitatierekening). Zij brengt hierover verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.

Waarom:

De kascommissie is de enige statutair verplichte commissie waarvan de leden altijd formeel benoemd dienen te worden door de Algemene Ledenvergadering. Hoe belangrijk klinkt dat wel niet!

Hoe:

De kascommissie wordt, nadat de jaarcijfers klaar zijn, een avondje uitgenodigd bij de penningmeester. Hier volgt, onder het genot van koffie, taart , wijn, bier en nootjes, een bespreking van de cijfers en controle hierop. Afhankelijk van de kwaliteit van de versnaperingen stelt de kascommissie wel of geen lastige vragen aan de penningmeester (je mag nu eenmaal niet praten met volle mond).
De kascommissie rapporteert haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering.


 
Els Bakker & Frans le Belle

“Geen stoffige boekhouders maar gezellige tennismaatjes!”Ledenadministratie en Nieuwsbrief

Contact: ledenadministratie@tvgeuzenveld.nl

Verantwoordelijk voor de ledenregistratie en communicatie naar de leden.

Wat:

Loes zorgt voor het contact met de KNLTB, het inschrijven van nieuwe leden, het liever niet uitschrijven van vertrekkende leden en alles wat met het ledensecretariaat te maken heeft. Hetty ondersteunt Loes en is verantwoordelijk voor het verkrijgen van input voor de nieuwsbrief Samen verzorgen we de nieuwsbrief.

Waarom:

Ons leven lang doen we al vrijwilligerswerk. Het is fijn om niet alleen aan jezelf te denken, maar ook belangeloos iets voor anderen te doen. Dit geeft ook veel voldoening. De taken van het ledensecretariaat kunnen voornamelijk vanuit huis gebeuren en we kunnen onze tijd zelf indelen. TVG zit in onze achtertuin en we hebben het er heel erg naar ons zin.

Hoe:

Jeroen de webmaster ondersteunt ons enorm. Verder kunnen we niet zonder het bestuur en onze leden. Tot slot geeft de KNLTB ook dit jaar weer meer werk dan nodig zou zijn.


 
Hetty & Loes
Technische Commissie

Contact: competitie@tvgeuzenveld.nl

Verantwoordelijk voor alles wat met de competitie te maken heeft

Wat:

Helder competitiebeleid opstellen en uitvoeren en deelname aan de competitie stimuleren.

Waarom:

Bij TVG is sinds enkele jaren het aantal competitieteams erg groot; vooral op de zaterdag is het maximaal aantal teams bereikt. Richtlijnen zijn nodig om te zorgen dat het voor alle leden duidelijk is wat de mogelijkheden zijn om competitie te spelen en hoe, als dat nodig is, wordt geselecteerd.

Hoe:

Op basis van onze ervaringen in de afgelopen jaren en de regels vanuit de KNLTB hebben wij een opzet gemaakt voor het competitiebeleid. Daarin houden we rekening met bestaande teams, nieuwe leden, omvang van teams, invallers etc.


 
Marko van Leeuwen & Ingmar Lodewijk.

“Wij drinken graag een biertje na afloop van een partij tennis; proost!”Toernooicommissie

Contact: toernooi@tvgeuzenveld.nl

Verantwoordelijk voor de organisatie van het Open John Stormtoernooi, clubkampioenschappen en het sneeuwklokjestoernooi.

Wat:

1)Een goed bezet, gezellig KNLTB geregistreerd toernooi organiseren voor rating 5 t/m 8.
2)Een gezellig clubtoernooi organiseren waarin de sterkste spelers van de club bepaald worden. In 2014 wordt een nieuwe planning gemaakt.

Waarom:

1) Omdat we al jaren het gezelligste open toernooi in de regio hebben!
2) Omdat het aantal singelaars in de club afneemt, maar er veel belangstelling is voor onderlinge competitie.

Hoe:

1) Op basis van onze ervaringen in de afgelopen jaren weten we hoe we een strak toernooi plannen. Door hulp van alle vrijwilligers is het altijd een feestje!
2) Door alle onderdelen in 1,5 week te plannen verwachten we met vol geplande avonden weer een ouderwets gezellig evenement neer te zetten.


 
Patricia van der Helm, Thijs Leijen, Remco van Iersel, Bart Heerema & Ingmar Lodewijk(TL)

“Het plezier dat wij onderling hebben, straalt uit op de sfeer van ons toernooi!”Veteranencommissie

Contact: veteranen@tvgeuzenveld.nl

Verantwoordelijk voor de organisatie van het Open Eendracht Veteranentoernooi.

Wat:

Een gezellig en goed bezet KNLTB toernooi organiseren in rating 5 t/m 8.

Waarom:

Omdat we al voor het 7e jaar een enorm gezellig veteranentoernooi organiseren.

Hoe:

Door ervaring sterk geworden en door hulp van vele vrijwilligers wordt dit altijd een succes. De feestelijke afsluiting met muziek en een heerlijke buffet.


 
v.l.n.r.: Adrie, Ina, Jean Luc, Mieke, Maaike en Joke.Webmaster

Contact: webmaster@tvgeuzenveld.nl

Verantwoordelijk voor de website van TV Geuzenveld.

Wat:

De webmaster ontwerpt en onderhoudt de actualiteit van de website (= de voorkant) en zorgt dat de bitjes en de bijtjes op de achtergrond zich naar behoren gedragen. Op de achtergrond bevinden zich zaken als bardienstregistratie, ledenadministratie, nieuwsbrief, etc. die afhankelijk van je rol binnen de vereniging wel of niet verschijnen.
In 2015 is het de bedoeling dat we een eigen app gaan krijgen waarmee gegevens nog beter toegankelijk zullen worden gemaakt. Er zal begonnen worden met een functionaliteit die moet helpen om makkelijk over ledengegevens te kunnen beschikken. Op deze manier wordt het nog makkelijker om een tennismaatje te vinden.

Waarom:

Omdat we een millennium hebben bereikt waarbij digitalisering een steeds belangrijkere rol speelt. De website is het digitale uithangbord van de vereniging. Het zorgt niet alleen voor informatie naar de leden maar ook voor het bereiken van potentiële nieuwe leden. Verder reduceren de tools op de achtergrond benodigd vrijwilligerswerk.

Hoe:

Door van tijd tot tijd de computer als beste vriend(in) te beschouwen en afgezonderd in een kamertje wat code in te kloppen. Voor de voorkant ben ik sterk afhankelijk van input van andere vrijwilligers / leden. Voor de achtergrond zijn vooral goede / leuke ideeën een mooi vertrekpunt.


 
Jeroen & zijn vrienden

“Als de banen vol met plassen liggen kan ik toch lekker met tennis bezig zijn”

Tennisvereniging Geuzenveld, Tom Schreursweg 12 Amsterdam, tel. 020-6139265