Bardienst

Bij TV Geuzenveld hebben we onze kantine in eigen beheer. Dit betekent dat we niet alleen de contributie laag kunnen houden, maar ook de prijzen voor drankjes en hapjes. Wel verwachten wij hier iets voor terug: twee keer in het jaar een bardienst draaien. 

Bardiensten kan je per 1 februari invullen. Nieuwe leden draaien geen bardienst in het eerste jaar.

Om een bardienst op te geven of het rooster te raadplegen gebruik de clubapp of login op de website via het knopje "Mijn Club" in de header rechtsboven op de website. Onder het kopje 'diensten' kun je jouw bardiensten invullen.

Als je echt geen bardiensten wilt draaien (je weet niet wat je mist), dan kan je dit afkopen door 25 euro per afgekochte bardienst te storten op rekening nummer NL60INGB0000088180 tnv Tennisvereniging Geuzenveld. Vul bij mededeling in "Afkopen bardienst".