Over de vereniging

Historie

In 1992 werden de handen ineen geslagen om op sportpark de Eendracht een tennisvereniging op te richten. Initiatiefnemers John Storm, André Holdorp, Kees de Groot, Willem Piersma en Frank Heezius hebben het gemis van tennisbanen op het sportpark onder de aandacht gebracht van de Gemeente Amsterdam. Het is dankzij hun doorzettingsvermogen dat we nu staan waar we staan: een prachtige vereniging met een 220+ tal enthousiaste leden die garant staan voor gezelligheid op en naast de baan. Met 4 all-weatherbanen is er altijd plek om te spelen.
 

Sc Sloterpark/AGS

Op sportpark De Eendracht zat een voetbalvereniging sc Sloterpark/AGS. Om het bestaansrecht van deze vereniging intact te houden, is na onderzoek het idee gekomen om een tennistak aan de vereniging toe te voegen. Daaruit is de combi-vereniging sc Sloterpark/AGS. In de wintermaanden werd er gevoetbald en in de zomermaanden getennist. Het heeft ruim een jaar extra geduurd (vanwege toestemming krijgen voor het kappen van bomen voor de aanleg van 6 tennisbanen) voordat de eerste bal geslagen kon worden. Uiteindelijk gebeurde dit door de toenmalige voorzitter van de combi-vereniging Willem Piersma.

Open John Storm sr. Toernooi

In het eerste jaar is één van de oprichters John Storm door een hartaanval op de tennisbaan overleden. In overleg met zijn familie is besloten om ter nagedachtenis zijn naam te binden aan een open tennistoernooi die gepland stond georganiseerd te worden. Dit toernooi heeft 25 jaar zijn naam gedragen. Bij het laatste toernooi gaf de familie aan heel trots te zijn geweest op deze langdurige tenaamstelling. Ook hadden ze er vrede mee dat het toernooi een andere naam zou krijgen.
 

Kantine

Voor het tennisdeel van de vereniging werd een ‘keet’ omgebouwd tot een kantine. Deze ‘keet’ stond waar nu de gemeente sportvelden liggen. Er waren geen toilet, kleedkamers en douches. Deze konden we van de voetbalvereniging gebruiken. In de loop van de tijd kreeg de tennistak meer leden dan het voetbal. En de kantine werd te klein, maar daardoor steeds gezelliger. Aan de overkant bij baan 1 was een korfbalvereniging die failliet ging. Ze hadden wel een mooie kantine… 

TV Geuzenveld

Financieel werd het voetbal steeds meer afhankelijk van het tennis. Dat was één van de redenen om af te splitsen en een eigen vereniging op te richten. Dit was de geboorte van TV Geuzenveld. Een eigen naam, een eigen logo, een eigen oprit, een eigen kleedruimte… Kortom een hele eigen identiteit. Inmiddels is de voetbalvereniging gefuseerd met 2 andere verenigingen tot SV Parkstad. Zij zitten aan de andere kant van het sportpark. 

Door de centrale ligging is ons tennispark goed te bereiken vanuit Amsterdam, Zwanenburg, Halfweg en Haarlem. Enthousiast? Kom gerust een keer proeftennissen bijvoorbeeld tijdens de toss mogelijkheden op dinsdagochtend, donderdagochtend of dinsdagavond. Je tennist dan op 1 avond met verschillende mensen zodat je direct met veel mensen  kennis kunt maken.