Privacy protocol

Bij TV Geuzenveld hebben we privacy hoog in het vaandel staan. We hebben dan ook een privacy protocol opgeschreven dat voldoet aan de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

AVG PRIVACY PROTOCOL

TV Geuzenveld verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom zetten wij in dit protocol uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit protocol, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected]

Omdat u lid wordt/bent van onze vereniging wordt/bent u ook automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB).

1. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens

2. Doel van het verwerken van de persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Het afhandelen van de contributie.
 • Het kunnen verstrekken van uw KNLTB-pas.
 • Versturen van de nieuwsbrief en digitale berichten.
 • In staat zijn u zo nodig telefonisch te bereiken.
 • Om u te benaderen na beëindiging lidmaatschap bijv. voor een reünie of andere bijzondere gebeurtenis.(zolang als uw toestemming niet ingetrokken is).

3.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen vindt uitsluitend plaats voor zover er expliciete toestemming verleend is door de wettelijke vertegenwoordigers van de betrokkene(n).

4. Termijn bewaren persoonsgegevens.

TV Geuzenveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is: gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

5. Gebruik beeldmateriaal

TV Geuzenveld plaatst incidenteel foto’s van activiteiten op facebook en op de website. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan: [email protected]

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en eventueel te laten corrigeren.

7. Beveiliging van de persoonsgegevens

TV Geuzenveld neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Jaarlijks bekijkt het bestuur of de autorisaties voor de inzage in de persoonsgegevens nog up-to-date is.

Tenslotte wil TV Geuzenveld u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Opgesteld namens het bestuur:

Joke Broekhuizen
dd. 03-02-2020